Wodomierze Ultradźwiękowe Baylan Water Meters
 Oceń wpis
   

 

Wodomierze Ultradźwiękowe Baylan Water Meters są lepszym rozwiązaniem aniżeli tradycyjne wodomierze mechaniczne. 

 

Mogą być wykorzystywane zarówno do rozwiązań handlowych jak i przemysłowych.

 

Autoryzowany Dystrybutor i Przedstawiciel w Polsce Pomiar Serwis  zaprasza do kontaktu.

 

 

 


 

 

 

 

 

U-2
Wodomierz Ultradźwiękowy

 

 • Certyfikat MID
 • 5 lat gwarancji
 • dopuszczony do pomiaru wody do spożycia
 • interfejs M-Bus i wMBUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wodomierz Przedpłatowy Ultradźwiękowy GPRS

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wodomierz Ultradźwiękowy Woltmann

 

 • Certyfikat MID
 • 5 lat gwarancji
 • parametryczne dwa wyjścia impulsowe
 • może być stosowany w każdej pozycji
Komentarze (0)
Świąteczny podarunek od Pomiar Serwis
 Oceń wpis
   

 Wydawnictwo Pomiar Serwis rozdaje prezenty!

Dbając o powszechność wiedzy z zakresu Opomiarowania Mediów,  w trosce o środowisko naturalne umożliwia pobranie za darmo publikacji popularno-naukowych.

Publikacje pozostają objęte prawami autorskimi - publikowanie z podaniem źródła.

Za darmo miedzy innymi Poradnik o Wodomierzach oraz Czasopismo Pomiar Serwis

 

Materiały dostępne są na stronie http://adf.ly/1TTsj9

 

Komentarze (0)
Darmowe badanie wodomierzy
 Oceń wpis
   

 

Zachęcamy - wysyłajcie wodomierze do sprawdzenia!

 
Do wszystkich firm wodociągowych, fabryk i użytkowników indywidualnych!
 
Jeśli chcesz sprawdzić na ile dokładny był Twój zużyty wodomierz
napisz do nas, wodomierze sprawdzi na renomowanym sprzęcie 
Polska Fabryka Wodomierzy FILA
 
W pierwszej kolejności zachęcamy  o przesyłanie wodomierzy z południowej Polski. Wodomierze są analizowane pod kątem dokładności w ramach Ankiety Wodociągowcy o Wodomierzach.
Więcej o Ankiecie przeczytasz w poprzednich artykułach .
 
 
 
Napisz do nas aby dowiedzieć się więcej.
Komentarze (0)
Wyniki ankiety z 1936 roku
 Oceń wpis
   

 

Wodociągowcy o Wodomierzach - wyniki ankiety z 1936 roku

 

Prezentujemy Państwu nieprawdopodobną lekcję z historii gospodarki wodomierzowej w Polsce!

 

Wyniki ankiety przeprowadzonej  niemal 80 lat temu wśród firm zajmujących się w minionym wieku rozliczaniem wody. Dziś prezentujemy opinie Wodociągów Krakowskich.

 
Znalazła się w nim m.in. zachęta aby wskazówki licznika obracały się w tym samym kierunku!
Oraz informacja o gorszej jakości wody w rejonie wymuszająca stosowanie wodomierzy suchobieżnych. Aż kusi zapytać się o aktualny stan wody i rodzaj stosowanych obecnie wodomierzy!

Dlatego już teraz zachęcamy - prześlij nam wodomierz!
 


Cały tekst w oryginalnym brzmieniu.
Dodano akapity dla lepszej przejrzystości tekstu.
Fragmenty wypowiedzi inż. Popielski, inż. Tokarski

Wodociąg Krakowski

Zagadnienie liczydła na naszym terenie sprowadza się do stosowania wodomierzy wskazówkowych: gra tu oczywiście główną rolę stosowanie tego typu wodomierzy od początku istnienia wodociągu krakowskiego i przyzwyczajenie personelu zajętego odczytywaniem. na przyszłość również mamy zamiar pozostać przy wskazówkowych, jedynie byłoby pożądanem, aby wszystkie wskazówki obracały się  w jedna stronę (zapobiega to licznym błędom). 

Wykresy tarcz są wystarczające.

Używamy jedynie wodomierzy suchobieżnych, których zresztą najsłabsza strona jest dławniczka, zabezpieczająca przed dostawaniem się wody do części niezatopionej. Wodomierze suchobieżne są stosowane u nas jedynie tylko z powodu warunków lokalnych, ze względu na dużą ilość osadów w naszej wodziewodomierze mokrobieżne zbyt łatwo uległyby zamuleniu.
Bardzo ważną jest sprawa należytego sitka ochronnego - obecnie sitka zbyt silnie dławią przepływ i dlatego też, naszym zdaniem, należałoby stosować sitka wydłużone jak np. w wodomierzach wyrobu Siemens'a.
Norma dokładności 1% może być jedynie uzasadniona "teoretycznemi kombinacjami", dla celów praktyki nie można absolutnie schodzić poniżej 2%; rozruch wynosić również winien do 2% objętości nominalnej, a dolna granica dokładności nie powinna być ostrzejsza, jak to ma miejsce dziś (z przybliżeniem podwójna wartość rozruchu). Wprowadzanie dla rozruchu i dolnej granicy dokładności ostrzejszych wymogów będzie robota utrudniającą, "papierową" i narażająca na niepotrzebne koszty zakłady wodociągowe. 
Na zakończenie prosiłbym o przekonywujące przedstawienie sprawy przeciążenia wodomierzy - ile traci się wody przez rejestrowanie tejże przez za mały wodomierz i o ile prędzej ulega zniszczeniu wodomierz.
W uzupełnieniu poprzednich danych, które przesłaliśmy do ankiety o wymaganiach co do wodomierzy i ich normalizacji, podajemy bardzo ciekawe osiągnięcie niemieckich dążeń w normalizacji wodomierzy, a mianowicie:wodomierze na 3 i 5 metrów sześciennych na godzinę jak również 7 i 10 mają te same długości wbudowania i średnice złącza mogą być zatem b. łatwo wymienione.

Komentarze (0)
Jak szybko zakupić armaturę naprawczą w razie awarii
 Oceń wpis
   

 W ostatnim artykule zwróciliśmy uwagę na to aby odpowiednio zabezpieczyć instalację wodną, w szczególności wodomierze, przed mrozem.

 

Zima tego roku pokazała się w pełnej krasie. Ośnieżone drogi, niska temperatura i troska o ciepłe mieszkanie powinna współgrać z troską o stan liczników wody w domu. A co zrobić jeśli dojdzie do awarii?

 

 

 

W takiej sytuacji, gdy trzeba znaleźć szybko pomoc najlepiej zwrócić się do nas. Możesz przyjechać do nas, do Złotorii i zakupić u nas potrzebny towar, lub za dodatkową opłatą możemy dowieść element służący do naprawy. Zwykle nasz samochód dowozi ten produkt do lokalnego zakładu wodociągowego, lub innej firmy, która usunie usterkę.


Skontaktuj się z nami aby szybko usunąć usterkę lub awarię
tel. 797 616 597

 

 
Komentarze (1)
Pamiętaj o zabezpieczeniu przed mrozem instalację wodną
 Oceń wpis
   

 Idzie zima,

 

idzie zima,

idzie mróz

- tak brzmi popularna wśród przedszkolaków piosenka z pokazywaniem. Należałoby ja zaśpiewać każdemu kto ma otwarty garaż lub okno do piwnicy w której trzyma wodomierz. Istnieje bowiem ryzyko zamarznięcia instalacji wodnej gdy zima za oknem.

 

 


 

 

Dla prawidłowego działania wodomierza temperatura w miejscu jego montażu nie powinna być mniejsza niż 4 stopnie Celsjusza. Często są to studnie, piwnice, garaże, które w czasie przymrozków należy dogrzewać. Zebraliśmy kilkanaście wskazówek :

 

Należy pamiętać o

 

 • nie dopuszczać do oblodzenia pokryw żeliwnych od zasuw, hydrantów i studni rewizyjnych oraz publicznych zdrojów wodociągowych, kratek ściekowych jak też uzbrojenia sieci wodno kanalizacyjnych, które znajdują się przed i na posesji.
 • nie składać śniegu i lodu na wymienione wyżej urządzenia
 • nie używać hydrantów przeciwpożarowych do celów nie związanych z gaszeniem pożarów
 • regularnie czyścić wpusty uliczne oraz studzienki ściekowe w celu swobodnego spływu wód opadowych

 

 

Te i inne porady znaleźć można w Informatorze Gospodarki Wodomierzowej - polecamy wszystkim jego nabycie.

 

 
Komentarze (0)
Podziękowanie za uczestnictwo w Kongresie Wodociągowców
 Oceń wpis
   

 Szanowni Państwo
 W imieniu Pani Prezes składam serdeczne podziękowania za Państwa udział w VI Kongresie Wodociągowców Polskich, który odbył się 28. października 2014r.
Zapraszam także na stronęww.igwp.org.pl/kongres gdzie dostępne są prezentacje Kongresowe oraz zdjęcia z wydarzenia.  Z poważaniem  Iwona Włodarek Asystentka Prezesa

Powyższe podziękowanie otrzymaliśmy po zakończonym Kongresie.  Podsumowano je następującymi słowami

Uczestnicy Kongresu przyjęli z zadowoleniem wysoką ocenę dokonań branży w minionym 25 leciu, wyrażoną miedzy innymi przez przedstawiciela Prezydenta Polski oraz przedstawicieli MŚ i Senatu RP.

Dynamiczny rozwój branży, powiązany z troską o środowisko naturalne, możliwy był dzięki wsparciu funduszy europejskich i krajowych. Był jednak przede wszystkim efektem determinacji, profesjonalizmu i oddania całego środowiska wodociągowego. Przed nami kolejne wyzwania cele nakreślone miedzy innymi w polityce państwa do roku 2020. Ich realizacja będzie tym łatwiejsza, im szybsze będą zmiany ważnych dla branży przepisów prawa. Uczestnicy Kongresu uznali za ważne dla środowiska wodociągowego następujące wnioski:

 • Przyszłość rozwiązań organizacyjnych i właścicielskich może być kształtowana jedynie na drodze dialogu branży z samorządami terytorialnymi i ich związkami.
 • Istnieje pilna potrzeba kompleksowych zmian przepisów prawnych, na podstawie których działają przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, a w szczególności przepisów ustawy zaopatrzeniowej, kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce komunalnej. Izba powinna kontynuować działania idące w kierunku wprowadzenia stosownych zmian legislacyjnych.
 • Należy podjąć prace nad przygotowaniem założeń nowelizacji rozporządzenia z dn. 28.06. 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Kongres zwraca się z wnioskiem do jego uczestników o zgłaszania propozycji i aktywny udział w pracach zespołu merytorycznego powołanego przez Izbę.
 • Kongres zobowiązuje Radę Izby do wystąpienia z inicjatywą zmian w stosowanych przepisach, w kierunku przywrócenia obowiązku przyłączenia nieruchomości do najbliższych sieci kanalizacji sanitarnej, w wyznaczonym decyzją administracyjną terminie.
Komentarze (0)
Wodomierz czy Przepływomierz kupić?
 Oceń wpis
   

 Dajemy rozwiązania, odpowiadamy na pytania, radzimy jak wybrać najlepiej.

 

Podstawowe pytanie jakie zadajesz sobie trafiając na tę stronę brzmi:

 

Wodomierz czy przepływomierz - który lepszy?

 

Tymczasem właściwa odpowiedź jest uzależniona od tego pytania:

 

Do przepływu czystej wody czy brudnej wody, ścieków?

Jeśli korzystać chcesz z licznika wody czystej wówczas najlepszym rozwiązaniem będzie wodomierz.

 

Jeśli chcesz zamontować licznik wody brudnej np. w rurociągu kanalizacyjnym, wówczas lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie przepływomierza.

 

Jeśli np chcesz mierzyć przepływ gęstej cieczy, jeśli wykorzystać go chcesz na linii produkcyjnej, wówczas lepszy będzie przepływomierz. 

 

Oto rozwiązanie.

Wodomierz lepszy do pomiaru przepływu czystej wody, ciepłej bądź zimnej.

Przepływomierz lepszy do pomiaru brudnej wody, cieczy, oleju.

 

Masz pytanie? Zadaj je nam!

Komentarze (0)
Poradnik o Wodomierzach
 Oceń wpis
   

 Pierwszy w Polsce i prawdopodobnie po raz pierwszy w Europie Poradnik o Wodomierzach i Gospodarce Wodomierzowej został wydany przez Wydawnictwo Pomiar Serwis.

Autorami publikacji są specjaliści z branży opomiarowania mediów, którzy przelali swoją wiedzę na papier w przystępnej formie dla każdego czytelnika.

Komentarze (0)
Jaki wodomierz wybrać?
 Oceń wpis
   

 

Dobór właściwej wielkości wodomierza

 

Właściwą wielkość wodomierza czyli średnicę nominalną wybieramy mając na uwadze:

 • warunki pracy - czyli przeciętną i maksymalną wartość roboczego strumienia objętości wody przepływającej w przewodzie do którego wodomierz ma być podłączony.
 • stratę ciśnienia jaką spowoduje zamontowanie wodomierza w sieci
 • temperatura pracy
 • ciśnienie wody
 • warunki wbudowania wodomierza w przewód wodomierzowy

Strata Ciśnienia

 

Jest to spadek ciśnienia powstający przy przepływie wody np. przez przewody rurowe.

Strata ciśnienia spowodowana jest zamontowanie w rurociągu wodomierza.

Określana jest dla danego strumienia objętości.

 
 
Komentarze (0)
1 | 2 |
Najnowsze komentarze
2015-02-13 10:03
wispawel12:
Pogotowie Wodociągowe
Nie czekaj przyjmij pomocną dłoń! Uległeś wypadkowi?Doznałeś obrażeń?Nie czekaj zgłoś się[...]
2015-02-13 09:52
wispawel12:
Jak szybko zakupić armaturę naprawczą w razie awarii
Nie czekaj przyjmij pomocną dłoń! Uległeś wypadkowi?Doznałeś obrażeń?Nie czekaj zgłoś się[...]
2013-12-23 13:22
rtvagd.net:
Porównaj ceny wody w Polsce
pozdrowienia :)
O mnie
pomiar-service
Blog Opomiarowanie Mediów