Zaproszenie na Targi WODKAN w Bydgoszczy
 Oceń wpis
   

 26 maja 2015 roku rozpoczynają się w Bydgoszczy XXIII Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2015, które jak co roku będą gościły firmy z branży wodociągowo-kanalizacyjnej zarówno z Polski jak i zagranicy. Patronat Honorowy nad tegoroczną edycją Targów objęła Minister Infrastruktury i Rozwoju Pani Maria Wasiak oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pan Stanisław Gawłowski.

 

 

 

 


 

 

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, uruchomiło strumień funduszy zagranicznych, który wyzwolił energię i wolę zmian w całej branży wod-kan. Od 2003 roku na gospodarkę wodną i ochronę wód wydano łącznie (wkład własny gmin oraz przedsiębiorstw + dotacje unijne) ponad 60 mld zł. Budowa ujęć i systemów doprowadzania wody oraz budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody kosztowały ponad 16 mld zł.

 

Od 1990 roku do 2013, według danych opracowanych przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie, na terenie Polski wybudowano 194,1 tys. km sieci wodociągowej i 106,2 tys. km sieci kanalizacyjnej. Od 1995 roku zauważalny jest stały wzrost ilości oczyszczalni biologicznych oraz oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów. W efekcie mamy doskonałą wodę w kranach, coraz lepszą w rzekach i jeziorach. Poprawia się stan naszego środowiska naturalnego.

 

Targi, odbywające się od 1993 roku, prezentując najnowszą technikę i urządzenia o światowym standardzie stały się motorem rozwoju branży wodociągowo-kanalizacyjnej, która wraz z samorządami jest ich adresatem. Wystawcami na bydgoskich Targach są zarówno producenci krajowi, jak i zagraniczni.

 

Bydgoskiej Imprezie towarzyszą również, organizowane przez Wystawców, a także Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie, konferencje poruszające najistotniejsze problemy branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Wystawcy spotykają się również na Targowej Biesiadzie.

 

Jak każdego roku Targom towarzyszą konkursy połączone z nagrodami za najciekawszą ekspozycję, i ten najważniejszy o Statuetkę Grand Prix Targów WOD-KAN, przyznawaną za najciekawsze rozwiązanie techniczne. Laureaci wiedzą, że dzięki tym nagrodom są rozpoznawalni w branży.

 

Na pozytywny odbiór Targów Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie pracowała przez ponad dwadzieścia lat. Dziś Targi bydgoskie mają tę niezwykłą atmosferę święta, radości ze spotkania i jednocześnie poczucia, że wszyscy bierzemy udział w ważnym wydarzeniu, które wpływa na postęp i rozwój cywilizacyjny całego kraju.

 

Jak co roku w Bydgoszczy gościć będziemy przedstawicieli Sejmu i Senatu, ministerstw sektora wod-kan oraz związanych z branżą instytucji państwowych, m.in. KZGW, UOKIK, NFOŚiGW. Nie zabraknie reprezentantów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz przedstawicieli władz miasta i regionu. Swoje przybycie zapowiedział Minister Środowiska Pan Maciej Grabowski.

 

Dorota Jakuta

Prezes IGWP, Komisarz Targów

Komentarze (0)
Dołączyliśmy do członków Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie
 Oceń wpis
   

Z radością informujemy że firma Pomiar Serwis dołączyła do organizacji samorządu gospodarczego zostając członkiem IGWP.

 

Co dzięki temu zyskujemy?

 

 

 • prawo głosu w najważniejszych sprawach dla branży,
 • realny wpływ na kształt powstających aktów prawnych dotyczących branży poprzez udział w Zespołach tematycznych działających przy IGWP, 
 • wpływ na kształtowanie polityki z zakresu wody i ścieków w Unii Europejskiej,
 • bezpłatny dostęp do analiz  technicznych, ekonomicznych - ceny wody i ścieków, benchmarking,
 • możliwość wymiany doświadczeń z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych podczas spotkań organizowanych przez IGWP,
 • korzystanie na preferencyjnych warunkach z zagranicznych wyjazdów techniczno szkoleniowych  - poznanie  nowoczesnych technologii i systemów zarządzania firmami wodociągowo-kanalizacyjnymi w Unii Europejskiej,
 • uczestnictwo w organizowanych  i dotowanych  szkoleniach,
 • uczestnictwo w organizowanych zgodnie z potrzebami Członków IGWP bezpłatnych spotkaniach konsultacyjno-doradczych odbywających się na terenie całego kraju w siedzibach przedsiębiorstw,
 • uczestnictwo w organizowanych we współpracy ze szkołami wyższymi studiach podyplomowych,
 • bezpłatne uczestnictwo w konferencjach IGWP organizowanych podczas Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN w Bydgoszczy,
 • udział w Kongresach Wodociągowców Polskich uchwały Kongresu  zobowiązują kierownictwo IGWP  do podejmowania działań w celu ich realizacji,

 

 

 

 

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie jest jedyną organizacją samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce. Powstała 14 września 1992 r i dziś zrzesza 450 przedsiębiorstw rynku wody i ścieków. Nasza siedziba znajduje się w Bydgoszczy.
Izba zabiega o stworzenie dogodnych warunków dla funkcjonowania sektora wodno-kanalizacyjnego. Przedstawiciele i eksperci Izby na bieżąco interpretują i oceniają obowiązujące przepisy, monitorują propozycje zmian, uczestniczą w tworzeniu prawa dotyczącego branży i wprowadzaniu rozwiązań usprawniających funkcjonowanie branży. Prowadzimy działalność doradczą, szkoleniową i wydawniczą. Reprezentujemy interesy swoich członków na forum ogólnopolskim, szczególnie wobec organów państwowych i samorządowych. Jednym z podstawowych zadań jest również działanie na rzecz ochrony środowiska.

 

Izba jest Członkiem Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, a także Międzynarodowej Organizacji Zaopatrzenia w Wodę IWA z siedzibą w Londynie, Europejskiej Unii Krajowych Stowarzyszeń Dostawców Wody i Usług Odprowadzania Ścieków EUREAU z siedzibą w Brukseli. Izba poprzez swoich przedstawicieli bardzo aktywnie działa w trzech komisjach EUREAU: do spraw wody, ścieków oraz prawa i ekonomii.

 

Od 1993 roku Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie corocznie, w Bydgoszczy organizuje Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN, najważniejsze w Polsce i jedne z głównych w Europie. Dzięki wieloletnim zabiegom Izby w 2009 r, po raz pierwszy Targi odbyły się w nowym Centrum Wystawienniczym. Co trzy lata organizowane są Kongresy Wodociągowców Polskich, dotyczące najważniejszych dla branży spraw.

 

Priorytetem w działaniach Izby jest także opracowanie i wdrożenie standardów technicznych. Aktualnie opracowywane są: Modelowe rozwiązania w gospodarce osadowej - wytyczne do planowania gospodarki osadami z komunalnych oczyszczalni ścieków". Opracowanie standardów dla branży wod-kan jest jednym z kluczowych działań Izby, ze względu na swoją wagę oraz długofalowy wpływ na sposób funkcjonowania całego sektora wodociągowo-kanalizacyjnego.

 

 

Komentarze (0)
Najnowsze komentarze
2015-02-13 10:03
wispawel12:
Pogotowie Wodociągowe
Nie czekaj przyjmij pomocną dłoń! Uległeś wypadkowi?Doznałeś obrażeń?Nie czekaj zgłoś się[...]
2015-02-13 09:52
wispawel12:
Jak szybko zakupić armaturę naprawczą w razie awarii
Nie czekaj przyjmij pomocną dłoń! Uległeś wypadkowi?Doznałeś obrażeń?Nie czekaj zgłoś się[...]
2013-12-23 13:22
rtvagd.net:
Porównaj ceny wody w Polsce
pozdrowienia :)
O mnie
pomiar-service
Blog Opomiarowanie Mediów