Podziękowanie za uczestnictwo w Kongresie Wodociągowców
 Oceń wpis
   

 Szanowni Państwo
 W imieniu Pani Prezes składam serdeczne podziękowania za Państwa udział w VI Kongresie Wodociągowców Polskich, który odbył się 28. października 2014r.
Zapraszam także na stronęww.igwp.org.pl/kongres gdzie dostępne są prezentacje Kongresowe oraz zdjęcia z wydarzenia.  Z poważaniem  Iwona Włodarek Asystentka Prezesa

Powyższe podziękowanie otrzymaliśmy po zakończonym Kongresie.  Podsumowano je następującymi słowami

Uczestnicy Kongresu przyjęli z zadowoleniem wysoką ocenę dokonań branży w minionym 25 leciu, wyrażoną miedzy innymi przez przedstawiciela Prezydenta Polski oraz przedstawicieli MŚ i Senatu RP.

Dynamiczny rozwój branży, powiązany z troską o środowisko naturalne, możliwy był dzięki wsparciu funduszy europejskich i krajowych. Był jednak przede wszystkim efektem determinacji, profesjonalizmu i oddania całego środowiska wodociągowego. Przed nami kolejne wyzwania cele nakreślone miedzy innymi w polityce państwa do roku 2020. Ich realizacja będzie tym łatwiejsza, im szybsze będą zmiany ważnych dla branży przepisów prawa. Uczestnicy Kongresu uznali za ważne dla środowiska wodociągowego następujące wnioski:

  • Przyszłość rozwiązań organizacyjnych i właścicielskich może być kształtowana jedynie na drodze dialogu branży z samorządami terytorialnymi i ich związkami.
  • Istnieje pilna potrzeba kompleksowych zmian przepisów prawnych, na podstawie których działają przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, a w szczególności przepisów ustawy zaopatrzeniowej, kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce komunalnej. Izba powinna kontynuować działania idące w kierunku wprowadzenia stosownych zmian legislacyjnych.
  • Należy podjąć prace nad przygotowaniem założeń nowelizacji rozporządzenia z dn. 28.06. 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Kongres zwraca się z wnioskiem do jego uczestników o zgłaszania propozycji i aktywny udział w pracach zespołu merytorycznego powołanego przez Izbę.
  • Kongres zobowiązuje Radę Izby do wystąpienia z inicjatywą zmian w stosowanych przepisach, w kierunku przywrócenia obowiązku przyłączenia nieruchomości do najbliższych sieci kanalizacji sanitarnej, w wyznaczonym decyzją administracyjną terminie.
Komentarze (0)
Nie korzystać z liczników... Podsumowanie i Szkolenie
Najnowsze komentarze
2015-02-13 10:03
wispawel12:
Pogotowie Wodociągowe
Nie czekaj przyjmij pomocną dłoń! Uległeś wypadkowi?Doznałeś obrażeń?Nie czekaj zgłoś się[...]
2015-02-13 09:52
wispawel12:
Jak szybko zakupić armaturę naprawczą w razie awarii
Nie czekaj przyjmij pomocną dłoń! Uległeś wypadkowi?Doznałeś obrażeń?Nie czekaj zgłoś się[...]
2013-12-23 13:22
rtvagd.net:
Porównaj ceny wody w Polsce
pozdrowienia :)
O mnie
pomiar-service
Blog Opomiarowanie Mediów